Pieniądze te mają pokryć wydatki poniesionych przez hodowców trzody chlewnej na zakup mat dezynfekcyjnych, sprzętu do zabiegów dezynfekcyjnych, dezynsekcyjnych lub deratyzacyjnych, odzieży, obuwia ochronnego, a także na zabezpieczenie budynków hodowlanych przed dostępem zwierząt domowych. Pomoc obejmie gospodarstwa, które położone są na obszarze objętym programem bioasekuracji, na którym w 2015 roku utrzymywane były świnie bez względu na ich liczbę.


Pogram bioasekuracji ma zapobiegać szerzeniu się chorób zakaźnych u zwierząt i dotyczy wybranych powiatów i gmin w woj. podlaskim, gdzie wystąpiły przypadki afrykańskiego pomoru świń.


Na pomoc mogą liczyć także hodowcy ryb słodkowodnych. Rozporządzenie ministerstwa przewiduje wypłatę 300 zł na 1 ha zarybionych stawów dla dotkniętych suszą hodowców ryb słodkowodnych. W tym przypadku wysokość świadczenia nie może przekroczyć 30 tys. euro na jednego producenta.


Zainteresowani do 14 grudnia mogą składać wnioski w powiatowych biurach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

 

PAP