Wstępny przegląd szopek i wydawanie numerów konkursowych trwało do południowego hejnału z wieży Mariackiej. Gdy wybrzmiał, szopkarze uformowali  uroczysty korowód i podążyli za krakowiakiem z kolędniczą gwiazdą, by wkroczyć na estradę, tam zaprezentowali swe prace publiczności.


Po prezentacji szopki zostały przeniesione do sal wystawowych Pałacu Krzysztofory, gdzie będzie obradowało jury konkursu. Każda szopka zostanie oceniona według utrwalonych tradycją kryteriów (dekoracyjność, kolorystyka, figurki, architektura, elementy ruchome, tradycyjność, nowatorstwo i ogólne wrażenie artystyczne). Autorom najpiękniejszych szopek zostaną przyznane nagrody w poszczególnych kategoriach wiekowych.


Najpiękniejszą szopkę poznamy w niedzielę 6 grudnia o godz. 12:00.