Ministerstwo szacuje, że zakładany deficyt może przekroczyć o 3-3,2 proc. PKB. Poprzednia ustawa budżetowa zakładała deficyt na poziomie 2,8 proc. PKB. Deficyt przekraczający 3 proc. PKB może spowodować ponowny nadzór Komisji Europejskiej nad polskimi finansami. W czerwcu tego roku, po sześciu latach nadzoru, KE zrezygnowała z niego w stosunku do Polski, co poprawiło wizerunek kraju na rynkach finansowych. Za przekraczanie poziomu deficytu grożą kary finansowe.


Resort finansów zastrzegł także, że w grudniu 2015 r. mogą powstać naturalne oszczędności w wydatkach, w związku z czym wykonanie deficytu może być niższe.


Nowelizacja ustawy budżetowej zakłada także niższe o 10,5 mld zł dochody do budżetu państwa. Ustawa budżetowa ze stycznia planowała 297,2 mld zł wpływów, czyli o 3,5 proc. więcej niż nowelizacja tej ustawy.


Jako powód zmniejszenia dochodów Ministerstwo Finansów podaje mniejsze wpływy z podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego. Jednocześnie resort zakłada wzrost dochodów z podatku CIT i PIT oraz dochodów niepodatkowych.


Dzięki oszczędnościom z niewykorzystanych rezerw celowych obniżono także o 6,6 mld zł wydatki państwa.


"Jedną z podstawowych zasad budżetowych jest zasada realności, zgodnie z którą dochody i wydatki należy szacować tak, aby oddawały rzeczywisty stan finansów publicznych. W obliczu mniejszych wpływów podatkowych Minister Finansów miał do wyboru przygotować nowelizację, lub wywierać presję na dysponentów części budżetowych, aby nie realizowali swoich zamierzeń i związanych z nimi wydatków" - czytamy w komunikacie.


We wtorek rząd przyjął kierunkowo projekt nowelizacji ustawy budżetowej na rok 2015. Premier Beata Szydło tłumaczyła, że wynika to ze złego zaplanowania i zrealizowania tegorocznych dochodów. - Mamy poważne braki, jeśli chodzi o wpływy budżetowe i tę nowelizację musimy przeprowadzić - mówiła premier.


Według tzw. operatywnego sprawozdania z wykonania tegorocznego budżetu po październiku, deficyt był o ponad 5 mld zł niższy od zakładanego w tym miesiącu przez resort finansów w harmonogramie dochodów i wydatków budżetu państwa na 2015 r.

 

Ministerstwo Fiansów, PAP