- Decyzja o kwotach została podjęta wbrew europejskiemu prawu. Kwoty uważamy za niemożliwe do zrealizowania. Praktyka pokazuje, że są one fiaskiem - powiedział Fico po posiedzeniu rządu, na którym zatwierdzono wystąpienie z pozwem.

 

O rozdzieleniu 120 tys. uchodźców postanowili we wrześniu większością głosów unijni ministrowie spraw wewnętrznych. Przeciwko były Czechy, Słowacja, Rumunia i Węgry, natomiast Finlandia wstrzymała się od głosu. Słowacja jako jedyne państwo oświadczyła również, że nie podporządkuje się tej decyzji i zaskarży ją przed unijnym sądem.

 

Spośród przyjętych przez UE migrantów do Polski trafi ok. 6,5 tys. Cały proces ich przyjęcia został rozłożony na 2 lata (od 2016 do 2017). Uchodźcy będą przyjeżdżać stopniowo w małych grupach, liczących 150 osób w odstępie czasowym wynoszącym ok. 4 miesięcy.

 

PAP