Dopłaty ruszyły, ale w ograniczonym zakresie. ARiMR poinformowała, że realizowane są płatności dla rolników, którzy ubiegają się o przyznanie tylko i wyłącznie jednolitej płatności obszarowej (do 7 ha), dodatkowej dopłaty do hektarów, dopłaty na zazielenianie, do krów, do bydła oraz do kóz. Agencja szacuje, że w pierwszym etapie wypłaty dostanie ok. 30-35 proc. rolników (ok. 450 tys. osób), którzy spełniają kryteria.

 

W kolejnym etapie realizacji płatności obszarowych, w lutym 2016 r., zostanie wdrożona funkcjonalność systemu informatycznego umożliwiająca pełną kontrolę administracyjną i naliczanie pozostałych płatności. Wtedy będą naliczane i sukcesywnie wypłacane płatności obszarowe dla kolejnych 35-40 proc. rolników.

 

Ostatni element systemu informatycznego zostanie wdrożony na początku kwietnia 2016 r. Ma umożliwić naliczanie i wypłatę płatności bezpośrednich rolnikom, którzy są zobowiązani do utrzymywania obszarów proekologicznych (EFA).

 

Agencja przypomniana, że w tym roku, w związku ze stratami poniesionymi przez rolników z powodu suszy, po raz pierwszy wypłaciła zaliczki na poczet płatności bezpośrednich. Wypłaty trwały od 16 października do końca listopada. Pieniądze dostało w tym czasie ok. 80 proc. rolników ubiegających się o płatności bezpośrednie w 2015 r. Agencja wypłaciła blisko 2,7 mld zł.

 

PAP