Autorzy listu szeroko opisują zmiany, jakich doznały PKP pod ich kierownictwem. Stwierdzają, że był to czas wielkich inwestycji i poprawy jakości usług. Deklarują pomoc w przekazywaniu obowiązków następcom.


Zapowiedzi zmian kadrowych w PKP wielokrotnie padały ze strony PiS i nowego układu rządowego.


Nadal członkiem zarządu PKP pozostaje Jarosław Bator.