Według obecnych przepisów wiek emerytalny jest stopniowo podnoszony do 67 roku życia zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn. Zmiany w tym zakresie Andrzej Duda zapowiadał już w kampanii prezydenckiej.

 

"Zasadniczą propozycją zawartą w projekcie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw jest przywrócenie wieku emerytalnego obowiązującego w Polsce do końca 2012 r. Wiek przechodzenia na emeryturę będzie więc zróżnicowany ze względu na płeć i będzie wynosił 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Zmiany te obejmą osoby objęte powszechnym systemem emerytalnym (ZUS)  oraz rolników (KRUS)" - czytamy w oświadczeniu kancelarii.

 

Fot. prezydent.pl