W tym badaniu PSL uzyskało tylko 4 procent poparcia i nie znalazłoby sie w Sejmie, gdyby wybory parlamentarne odbywały się teraz. Taki sam wynik uzyskały w badaniu: partia KORWiN i Zjednoczona Lewica, która jednak jest koalicją partii i dla której próg wyborczy wynosi 8 procent.