Kornel Morawiecki zapowiedział, że w styczniu zamierza zorganizować konferencję inaugurującą prace nad nową konstytucją. Morawiecki chciałby, aby w pracach tych brała udział możliwie najszersza reprezentacja środowisk intelektualnych i społeczeństwa.

 

- Oczywiście akceptuję trójpodział władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą, który ma swoje źródła w starożytności, a został opisany przez wielkich ojców współczesnej demokracji - powiedział Kornel Morawiecki, który przewodniczy nowopowstałemu Poselskiemu Zespołowi na rzecz Nowej Konstytucji.


- Ale w dzisiejszym świecie pojawił się także inny poziom. To władza pieniądza i władza mediów. Ich zależności są bardzo skomplikowane, a przecież nie może być tak, że polityka czy przekaz mediów można sobie kupić tylko dlatego, że jest się bogatym - stwierdził Morawiecki wskazując sprawy, jakie powinny zostać uregulowane w nowej ustawie zasadniczej.