- Są opinie konstytucjonalistów, że PO nie tylko dopuściła się swoistego zamachu chcąc jednocześnie wybrać 5 członków TK, ale i przeprowadziła całą procedurę w sposób wadliwy, dlatego że wymagała ona aby członków TK zgłosiło jednocześnie prezydium oraz 50 posłów, tymczasem tak się nie stało. Skoro tak się nie stało, to nie pozostało nam nic innego jak stwierdzić, że ten wybór nie mógł być skuteczny – dodał.