124 osobom postawiono wstępne zarzuty, choć minister nie sprecyzował, czego one dotyczą, ani czy mają związek z zamachami przeprowadzonymi w Paryżu.


Nie podał nowej liczby osób, wobec których nakazano areszt domowy ze względu na to, że są pod "szczególną obserwacją służb wywiadowczych"; dwa dni po zamachach było takich osób 104 w całym kraju.


Wprowadzony od 14 listopada stan wyjątkowy we Francji obowiązuje do końca lutego 2016 r. Prasa francuska informuje o nadużywaniu przez policję wynikających ze stanu wyjątkowego uprawnień. Odnosząc się do tej krytyki Cazeneuve oświadczył, że u swoich podwładnych nie będzie tolerował "żadnego uchybienia zasadom państwa prawa".


W zamachach terrorystycznych przeprowadzonych 13 listopada w Paryżu zginęło 130 osób, a ponad 350 zostało rannych. Nadal poszukiwany jest główny podejrzany Salah Abdeslam, który mógł uciec do Belgii, oraz jego wspólnicy.


PAP