„Newsweek” poznał postanowienie prezydenta ws. ułaskawienia.  Dokument nosi datę 16 listopada - został podpisany w dniu powołania do rządu Mariusza Kamińskiego (prezydent osobiście wręczał mu nominację). Dokument dotyczy wszystkich czterech ułaskawionych — Mariusza Kamińskiego, Macieja Wąsika, Grzegorza Postka i Krzysztofa Brendela.

 

„Postanowienie prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej” z dnia 16 listopada nie zawiera uzasadnienia, jest w nim jedynie mowa o zastosowaniu prawa łaski w stosunku do czterech osób przez „przebaczenie i puszczenie w niepamięć oraz umorzenie postępowania”.

 

Z akt wynika, że jeszcze 19 listopada, trzy dni po postanowieniu prezydenta, Mariusz Kamiński przez swojego prawnika uzupełniał braki formalne apelacji, którą złożył 3 listopada. Dopiero dzień po uzupełnieniu braków a cztery dni po ułaskawieniu, czyli 20 listopada, Kamiński przysłał do sądu kolejne pismo: „Niniejszym cofam apelację z dnia 3 listopada”.

 

Co ciekawe, w aktach nie ma śladu, aby swoje apelacje wycofali pozostali ułaskawieni. W aktach nie ma też informacji, kiedy Kamiński i jego współpracownicy wnioskowali do prezydenta o ułaskawienie.

 

Newsweek