Swoimi sposobami na walkę ze snem dzielą się senatorowie Czesław Ryszka, Rafał Ślusarz, Grzegorz Peczkis oraz Michał Potoczny.