Sąd uwzględnił wniosek prowadzącej śledztwo w tej sprawie Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie, według której przedłużenie aresztu uzasadnione  było matactwa oraz zagrożeniem wysoką karą.


Jak podawała prokuratura, zarzucany proceder dotyczył wyłudzania środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zatrudnienie osób niewidomych i słabowidzących i prania brudnych pieniędzy. Według ustaleń prokuratury, odbywał się w latach 2012-2015.


Śledztwo w tej sprawie prowadziła od kwietnia 2013 r. Prokuratura Okręgowa w Krakowie. Z uwagi na skomplikowany charakter śledztwa w listopadzie 2014 r. zostało ono przekazane wydziałowi do zwalczania przestępczości zorganizowanej i korupcji Prokuratury Apelacyjnej.


W oświadczeniu przekazanym PAP przez swojego obrońcę Marcin Dubieniecki napisał, że jest niewinny i bezprawnie pozbawiono go wolności.


PAP