Zdaniem ministra, wdrożenie planu prorodzinnego będzie możliwe m.in. dzięki wprowadzeniu "danin sektorowych, poprawieniu efektywności poboru podatków i kwotowemu zwiększeniu deficytu". Dopytywany o wysokość deficytu powiedział, że kwotowo będzie to 1-1,5 mld zł więcej niż zaplanowano. 


- Zakładamy, że efektywność poboru podatków pośrednich - VAT i akcyzy - wzrośnie w drugiej połowie roku, co pozwoli nam na zrealizowanie tego celu (planu  prorodzinnego - red.) - mówił minister. Zaznaczył, że szczegóły planu znajdą się w expose premier Beaty Szydło.


Zapytany o przyszłych wiceministrów Szałamacha odpowiedział, że po zmianie rządu dymisje wiceministrów "nie są niczym nadzwyczajnym". - Ten skład w najbliższych dniach zostanie przebudowany. Mój zespół jest już w stanie formowania, jutro bądź pojutrze będą skierowane wnioski do pani premier - wyjaśnił.


Jak powiedział, system parlamentarny polega na tym, że "od czasu do czasu następuje zmiana rządu". - Ten dzień w Polsce nastąpił dzisiaj (...). - Chciałbym, żeby ta zmiana była elegancka i kurtuazyjna; spotykam się z ustępującym ministrem (Mateuszem) Szczurkiem - powiedział. Jak dodał, odchodzący minister przekazał mu informacje dotyczące "istotnych, pilnych spraw w ministerstwie".


Deficyt zaplanowany przez poprzedni rząd: 54,6 mld zł


Przyjęty we wrześniu przez ustępujący rząd projekt budżetu na 2016 r. dopuszcza maksymalny deficyt w wysokości 54,6 mld zł. Kwota ta stanowi różnicę między planowanymi dochodami budżetu państwa w wysokości 296 mld 879 mln 236 tys. zł, a wydatkami w wysokości 351 mld 499 mln 236 tys. zł.


Zaplanowano, że dochody podatkowe mają wynieść 268 mld 443 mln zł, co stanowi 14,2 proc. PKB. W ramach dochodów niepodatkowych założono uzyskanie wpływu z tytułu wpłaty z zysku Narodowego Banku Polskiego w wysokości 3 mld 200 mln zł, ponad 4 mld 500 mln zł wpływów z dywidend oraz dochody z tytułu wpłat z zysku w wysokości 254,5 mln zł.


Wzrost wynagrodzeń dla grup pracowniczych, wydatków na obronę i naukę


W projekcie przewidziano zwiększenie - o ponad 2 mld zł - środków na wynagrodzenia dla grup pracowniczych, które od 2010 r. nie otrzymywały podwyżek, bowiem objęte były tzw. zamrożeniem wynagrodzeń. Wydatki na obronę narodową mają zostać podniesione do wysokości 2 proc. PKB, co oznacza, że będą wyższe o blisko 3 mld zł w stosunku do 2015 r. i wyniosą 35 mld 929 mln 940 tys. zł.

 

Zgodnie z projektem, nakłady publiczne na naukę zostały zaplanowane w łącznej wysokości 8 mld 263 mln 287 tys. zł, co oznacza, że będą 460 mln 85 tys. zł wyższe niż w budżecie na ten rok.


PKB ma wzrosnąć o 3,8 proc.


Ministerstwo Finansów, opracowując przyszłoroczne dochody budżetu, założyło, że PKB wzrośnie w ujęciu realnym o 3,8 proc., a średnioroczna inflacja wyniesie 1,7 proc. Wynagrodzenia w gospodarce narodowej wzrosną nominalnie o 3,6 proc., zatrudnienie wzrośnie o 0,8 proc., spożycie prywatne nominalnie - o 5,5 proc.


PAP