Trzy czwarte chciałoby mieć elastyczne godziny pracy, a co druga - w razie potrzeby móc pracować w domu, np. gdy dziecko zachoruje. Badania przeprowadził portal Mamopracuj.pl


Jak wynika z ankiety ważnym ułatwieniem dla matek byłaby praca w niepełnym wymiarze godzin. To chętnie stosowane w Holandii rozwiązanie w Polsce praktycznie nie istnieje. Dane NBP pokazują, że 7,2 proc. pracowników w Polsce pracuje w niepełnym wymiarze, a tylko 1,1 proc. wybrało tę formę zatrudnienia z uwagi na konieczność łączenia obowiązków zawodowych z rodzinnymi.


Rzeczpospolita