Polskie morświny będą chronione

Technologie
Polskie morświny będą chronione
Pixabay.com/tpsdave/CC BY 2.0

Jedyny krewniak delfina występujący stale w Bałtyku, został objęty programem ochrony. Dokument został właśnie przyjęty przez Ministerstwo Środowiska.

Propozycje działań ochronnych uwzględniają zarówno potrzeby siedliskowe morświnów, jak i potrzeby osób związanych zawodowo z rybołówstwem i innymi formami korzystania z morza, również rekreacji i sportów wodnych. Postulaty programu opierają się na koncepcji pogodzenia interesów osób utrzymujących się z eksploatacji morza z koniecznością ochrony tego ginącego gatunku. Wskazane w nim rozwiązania będą wprowadzane stopniowo, i nie wiążą się z ponoszeniem wysokich kosztów.

 

Dotychczasowa ochorna była pasywna 


Morświna polskie prawo chroni wprawdzie już od 1984 roku, ale ekolodzy twierdzili, że mało skutecznie. - To bardzo pasywna ochrona. Ponad 30 lat dowodzi, że nie wystarczyła, aby mieć pewność, że morświny w Bałtyku przetrwają. Dlatego morświny tak bardzo potrzebowały przyjęcia skutecznego programu ich ochrony. Dzięki decyzji Ministerstwa Środowiska, postawiliśmy bardzo ważny krok naprzód w ochronie morświnów przez Polskę - powiedział Paweł Średziński z WWF Polska.


Zanim Ministerstwo Środowiska przyjęło program ochrony tego ssaka pod petycją za jego przyjęciem  podpisało się w marcu ponad 100 tysięcy Polaków. Zbierano je w kampanii połączonej z wielką podróżą morświna po Polsce, podczas której ten niezwykły morski ssak w towarzystwie wolontariuszy Błękitnego Patrolu WWF przemierzył w sumie ponad 5000 kilometrów i odwiedził 20 miast.

 

Populacja morświna krytycznie zagrożona


Morświn jest jedynym gatunkiem waleni stale występującym w Morzu Bałtyckim. Populacja tego bałtyckiego krewniaka delfina została oszacowana na zaledwie 450 osobników, a Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody uznała ją za krytycznie zagrożoną wyginięciem. Dlatego przyjęcie krajowego programu ochrony tego gatunku oraz wdrożenie przyjętego już przez Polskę, a stworzonego pod auspicjami Konwencji Bońskiej i porozumienia ASCOBANS/CMS (regionalnego planu odtworzenia bałtyckich zasobów morświnów), mają fundamentalne znaczenie dla zaplanowania i finansowania konkretnych działań ochronnych.


Morświny giną w Bałtyku w rezultacie m.in przyłowu, czyli przypadkowego złowienia w sieci rybackie. Jednocześnie oddziałuje na nie szereg innych zagrożeń, w tym zanieczyszczenie morza i zakłócenia hydroakustyczne. Ostatnie z wymienionych zagrożeń jest rezultatem rosnącego natężenia hałasu, związanego z transportem morskim, podwodnymi detonacjami i agresywnymi wobec przyrody formami rekreacji i rozrywki.


WWF

grzel

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Komentarze