Nowo wybrany marszałek do tej pory w zarządzie województwa zajmował się sprawami rolnictwa i obszarów wiejskich, funduszami unijnymi, mieniem i geodezją. - Osoba doświadczona w agencjach rządowych, znana, ceniona, która przeszła wszystkie możliwe szczeble polityczne - mówił o Leszczyńskim Baszko, gdy zgłaszał kandydaturę swego następcy.

 

- Myślę, że ponad podziałami nasze województwo może się rozwijać dynamicznie i być przykładem dla innych - powiedział po wyborze Leszczyński.


Po rezygnacji lidera PSL w regionie Mieczysława Baszki konieczne jest powołanie całego zarządu województwa.

 

PAP