Międzynarodowe Stowarzyszenie Krytyków Teatralnych uhonorowało aktorkę warszawskich teatrów za całokształt twórczości.
Nagrodę Halinie Łabonarskiej wręczył przewodniczący polskiej sekcji Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Teatralnych Tomasz Miłkowski.


Powołana w 2010 roku nagroda wyróżnia wybitne polskie aktorki, które mają ogromny wpływ na rozkwit sztuki aktorskiej. Pierwszą laureatką tej nagrody była Danuta Szaflarska.