Barak zainstalowano w miejscu jego dawnego położenia. Po zakończeniu montażu specjaliści zajmą się konserwacją elementów wewnątrz baraku, m.in. nawarstwień malarskich, pieca i komina. Prace zakończą się wiosną przyszłego roku.

 

Do waszyngtońskiego muzeum wypożyczona była połowa oryginalnego baraku z Auschwitz. W 1993 r. stała się kluczowym elementem tamtejszej ekspozycji. Amerykańskie muzeum zabiegało o przedłużenie umowy wypożyczenia, jednak ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z 2003 r. zakłada jedynie pięcioletnie wypożyczenie obiektów historycznych poza granice kraju.

 

W tej części Birkenau, w której znajdował się barak, od września 1943 do lipca 1944 r. mieścił się obóz familijny dla Żydów przewiezionych z terenów ówczesnego Protektoratu Czech i Moraw. W montowanym z powrotem baraku mieścił się obozowy szpital.

 

PAP