Generał Czesław Kiszczak był ministrem spraw wewnętrznych w rządzie Wojciecha Jaruzelskiego i członkiem Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego po wprowadzeniu stanu wojennego. Uznano go za winnego przyczynienia się do śmierci górników podczas milicyjnej pacyfikacji kopalni Wujek w grudniu 1981 roku. W 2004 roku Kiszczak został za to skazany na 4 lata więzienia, ale sąd apelacyjny kazał powtórzyć proces. Czesław Kiszczak został także prawomocnie skazany za wprowadzenie stanu wojennego.