Dawid Jackiewicz był posłem na sejm V, VI i VII kadencji. W 2007 roku pełnił funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa, a w 2014 został deputowanym do Parlamentu Europejskiego. Od 2010 roku jest członkiem zarządu głównego PiS oraz prezesem zarządu okręgu wrocławskiego partii.


Krzysztof Tchórzewski był posłem na sejm I, II, III, IV, V, VI i VII kadencji. Od 1997 roku do 2001 pełnił funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Transportu i Gospodarki Morskiej, a od 2007 roku sekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki. Od 2004 należy do Prawa i Sprawiedliwości. Zasiadł w komitecie politycznym tej partii.