Osiem lodołamaczy Przedsiębiorstwa Budownictwa Wodnego w Warszawie oraz siedem należących do Przedsiębiorstwa Budownictwa Hydrotechnicznego ODRA 3 w Szczecinie zostało przekazanych odpowiednim Regionalnym Zarządom Gospodarki Wodnej.

 

- Decyzja o przekazaniu lodołamaczy była podyktowana koniecznością zagwarantowania prowadzenia akcji lodołamania w sytuacjach zagrożenia powodziowego na głównych rzekach Polski - poinformował minister. Jak wyjaśnił, to regionalne zarządy bezpośrednio odpowiadają za realizację tego zadania.

 

Przejęcie statków postulowały m.in. instytucje, stowarzyszenia i zrzeszenia zajmujące się problematyką wodną.

 

Regionalne zarządy po przejęciu lodołamaczy będą zlecały na rynku usługę dotyczącą ich obsługi. Ma ona obejmować m.in. zapewnienie załóg, bieżące utrzymanie sprzętu i okresowe remonty.

 

Lodołamacz to jednostka pływająca o specjalnej, wzmocnionej konstrukcji kadłuba, umożliwiającej łamanie pokrywy lodowej. Są one używane na zamarzających wodach żeglownych. Umożliwiają w ten sposób żeglugę w okresie zimowym.


PAP