W programie "Państwo to My" wzięli udział przedstawiciele pięciu ugrupowań, które dostały się do parlamentu. Rozmawiali o nowej rzeczywistości politycznej i pierwszych decyzjach, które musi podjąć nowy rząd tak, aby wywiązać się z wyborczych obietnic. W programie wystąpili: Rafał Grupiński (PO), Jarosław Sellin (PiS), Andżelika Możdżanowska (PSL), Agnieszka Ścigaj (Kukiz'15) oraz Katarzyna Lubnauer (Nowoczesna). Rozmowę prowadził Jarosław Gugała.