Mail napisany jest nieporadnie, z błędami językowymi. Brakuje w nim większości polskich znaków. Nadawca zawiadamia o zawieszeniu konta Allegro z powodu "rutynowego audytu bezpieczeństwa" i  prosi o przesłanie kolorowej fotokopii dowodu osobistego lub innego dowodu tożsamości ze zdjęciem. Skan należy wysłać na adres, który nie znajduje się w domenach Allegro.

 

To kolejna próba wyłudzenia danych osobowych i kradzieży tożsamości użytkowników Allegro. Wpisane dane natychmiast trafiają w ręce cyberprzestępców, zaś na ekranie pojawia się komunikat o błędzie.

 

Allegro ostrzega, że odnośnik (link) w takiej wiadomości nie kieruje do prawdziwej strony serwisu, ale do fałszywej strony, której zadaniem jest przechwycenie danych. Użytkownikom, którzy zalogowali się na fałszywej stronie, zaleca natychmiastową zmianę hasła do konta.