Kobiety niemal dwukrotnie częściej niż mężczyźni deklarują się jako osoby "głęboko wierzące". Taką deklarację złożyło 25,6 proc. badanych i jedynie 13,9 proc. mężczyzn. Częściej też deklarują wiarę w Boga (92,7 proc. kobiet i 85 proc. mężczyzn).  Wiara w życiu Polek stanowi również zdecydowanie większą wartość niż w życiu mężczyzn. 43 proc. kobiet i 30 proc. mężczyzn w Polsce przyznaje wierze bardzo duże znaczenie w życiu. 


- Kobiety w Polsce pozostają bardziej religijne, mimo że zmienia się ich funkcja oraz rola w społeczeństwie - zauważa ks. dr Wojciech Sadłoń, dyrektor Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego (ISKK).


Większa religijność kobiet dotyczy zarówno deklarowanej wiary, uczestnictwa w praktykach religijnych, jak i zaangażowania w życie parafii i wspólnot religijnych. Religijność kobiet w Polsce wyraźnie różni się od religijności mężczyzn zarówno w natężeniu przeżywania, jak i w akceptacji prawd wiary.


- Niemal każdy widzi na co dzień, że kobiety są bardziej pobożne, o czym dobrze wiedzą duszpasterze - komentuje ks. Wojciech Sadłoń. Jego zdaniem, raport ISKK wskazuje, że kobiety łatwiej przeżywają swoją wiarę, jest ona jakby bardziej "po drodze" ich osobowości. Potwierdza to antropologiczną różnicę w osobowości kobiety i mężczyzny.


Zdaniem dyrektora ISKK, raczej nie dostrzegamy tego, co zauważyli badacze w USA, mianowicie że w ostatnich latach religijność kobiet spadała szybciej niż mężczyzn. - Daje to nadzieję na utrzymanie się roli kobiet w przekazywaniu wiary w rodzinie. Raport dostrzega rolę kobiet w religijności i duszpasterstwie w Polsce - puentuje ks. dr Wojciech Sadłoń.


KAI, ISKK