Według nowych przepisów, uchodźcy będą mogli ubiegać się o azyl maksymalnie na trzy lata. Prawo pobytu w Austrii po tym okresie będzie automatycznie wygasać. Wyjątkiem może być sytuacja, w której weryfikacja wykaże, że nie znikły powody, dla których dana osoba szukała schronienia w Austrii. W takim przypadku azyl zostanie bezterminowo przedłużony.


Sprowadzanie rodzin przez azylantów uzależnione będzie od spełnienia takich kryteriów jak: odpowiednio wysokie dochody, ubezpieczenie zdrowotne czy stosowne warunki mieszkaniowe.

 

Agencja APA odnotowuje, że ze względów proceduralnych zaostrzenie prawa azylowego przed grudniem może być utrudnione. Przepisy będą jednak obowiązywać wstecz. W nowelizacji znajdzie się zapis o zastosowaniu ich do zdarzeń, które powstały po 15 listopada.


Austriackie władze postanowiły zaostrzyć przepisy dotyczące azylu, w związku z pogłębiającym się kryzysem migracyjnym.


PAP