Autorem projektu jest wiceminister zdrowia Igor Radziewicz-Winnicki. Jak mówi Radiu ZET jego zespół pracował nad nim od kilku miesięcy. Projekt zakłada finansowanie in-vitro do 2019 roku. Z budżetu państwa na ten cel przeznaczone zostaną 304 miliony złotych.

 

Obecny program, na podstawie którego rząd refunduje in vitro, wygasa 30 czerwca 2016 roku.

 

Radio ZET