- Dzisiejsze głosowanie daje Komisji Europejskiej jasny sygnał, że jej wniosek może postawić na głowie, to, co zostało osiągnięte dzięki wspólnemu rynkowi i unii celnej - powiedział przewodniczący parlamentarnej komisji ds. ochrony środowiska Giovanni La Via (EPP, IT), który rekomendował odrzucenie wniosku Komisji. Za odrzuceniem projektu Komisji było 577 eurodeputowanych, 75 głosowało za jego przyjęciem, a 38 wstrzymało się od głosu.

 

- Uważam, że wniosek mógłby mieć negatywny wpływ na rolnictwo w Unii, które zależy od protein dostarczanych przez GMO oraz negatywny wpływ na import. Ponadto, jak wdrożyć tego typu wniosek na terenie UE, gdzie nie ma kontroli granicznych- argumentował La Via.

 

Projekt przepisów, które zmieniłyby istniejące obecnie prawo w UE, umożliwiając państwom członkowskim na ograniczanie lub całkowity zakaz sprzedaży i używania genetycznie modyfikowanej żywności i paszy na własnym terytorium, nawet, jeśli produkty te zostały autoryzowane na poziomie UE, został przedstawiony przez Komisję Europejską 22 kwietnia.

 

Zakaz "sprzeczny ze wspólnym rynkiem"

 

Komisja proponowała, żeby nowe przepisy odwzorować na już istniejącym unijnym prawie, dotyczącym Organizmów Genetycznie Modyfikowanych (GMO), przeznaczonych do uprawy, które weszło w życie również w kwietniu 2015 roku. Pozwala ono państwom członkowskim na zakaz uprawy autoryzowanych przez UE GMO na własnym terytorium.

 

Parlament Europejski zwrócił uwagę, że uprawa miałaby miejsce tylko na terytorium państwa członkowskiego, które chciałoby jej zakazać, a handel GMO jest transgraniczny, co oznacza, że krajowe zakazy "sprzedaży i używania" byłyby niemożliwe do wdrożenia i mogłyby doprowadzić do wznowienia kontroli granicznych dotyczących importu.

 

Również kraje UE ostro skrytykowały propozycję Komisji Europejskiej. W lipcu ministrowie rolnictwa państw członkowskich na spotkaniu Rady ds. Rolnych w poniedziałek w Brukseli niemal jednomyślnie ocenili, że propozycja zmiany aktualnego rozporządzenia w sprawie stosowania GMO w żywności i paszy zwierzęcej na terenie UE jest sprzeczna z zasadami jednolitego rynku oraz postanowieniami Światowej Organizacji Handlu (WHO).

 

Vytenis Andriukaitis, Komisarz odpowiedzialny za zdrowie i bezpieczeństwo żywności, powiedział, że Komisja nie wycofa wniosku, który zostanie przedyskutowany przez unijnych ministrów.

 

europa.europarl.eu