Celem Organizacji Narodów Zjednoczonych jest zapewnienie pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego. Organizacja wspiera także rozwój współpracy między narodami oraz nadzoruje przestrzeganie praw człowieka. Tylko jedno państwo w historii wystąpiło z ONZ. W 1965 roku zrobiła to Indonezja, która jednak rok później wróciła do organizacji.


Idea powołania Organizacji Narodów Zjednoczonych powstała jeszcze w czasie drugiej  wojny światowej. Za pierwsze dokumenty zapowiadające jej powstanie uznaje się Kartę Atlantycką oraz Deklarację Narodów Zjednoczonych. Organizacja oficjalnie powstała 24 października 1945 roku. Polska należy do grona państw założycielskich ONZ.


Watykan i Palestyna mają w ONZ status państw-obserwatorów, a Zakon Maltański i Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża - są obserwatorami niepaństwowymi.