Andrzej Duda mianował członków nowego forum współpracy przedstawicieli pracowników, pracodawców i rządu, która zastąpi Trójstronną Komisję do Spraw Społeczno-Gospodarczych.


Szef związku szefem Rady


W odróżnieniu od komisji trójstronnej, przewodniczący Rady będzie się co roku zmieniał. Na przemian będzie nim reprezentant związków, pracodawców i rządu. Do tej pory komisji przewodniczył stale reprezentant rządu. Pierwszym przewodniczącym został przedstawiciel związków zawodowych – szef NSZZ "Solidarność" Piotr Duda. Zapowiedział już, że pierwsze plenarne posiedzenie Rady odbędzie się w listopadzie.


Dążąc do porozumienia


Prezydent mówił, że podczas jego rozmów z mieszkańcami Polski problem braku dialogu pojawiał się bardzo często. – By było poczucie solidaryzmu społecznego, żeby ono było w obywatelach odbudowywane – mówił o celach powołanej Rady Andrzej Duda. Zaznaczył, że dialog ma fundamentalne znaczenie w osiągnięciu porozumienia w ważnych sprawach. – Liczę na rolę Rady Dialogu Społecznego w budowie lepszej Polski – powiedział prezydent.


Pracownicy, pracodawcy i rząd

 

W RDS zasiądzie 59 osób - ze strony pracodawców, związkowców i rządu oraz po jednym przedstawicielu prezydenta - będzie nim Agnieszka Lenartowicz-Łysik, prezesa NBP - Ryszard Kokoszczyński (członek zarządu NBP) i GUS - Grażyna Marciniak (wiceprezes GUS).

 

PAP