Partia Pracy, która wygrała wrześniowe wybory samorządowe w stolicy, zaproponowała program skoncentrowany na ochronie środowiska i walce ze zmianami klimatu. Głównym punktem przedstawionej strategii jest zakaz używania samochodów w centrum Oslo.


Zmiany mają być częścią planu redukcji emisji gazów cieplarnianych o 50 proc. do 2020 roku, w porównaniu z 1990 r. Według  obliczeń, usunięcie aut zmniejszy ok. 20 proc. ruchu drogowego do 2019 roku, a nawet 30 proc. do roku 2030.

 

W Oslo mieszka 600 tys. osób, z czego 350 tys. posiada własne cztery kółka. W centrum pracuje 90 tys. osób, co po przeliczeniu daje ponad 50 tys. poruszających się na tym terenie aut.


theguardian.com