"Silne zaufanie Polaków do firm rodzinnych w dużym stopniu może wynikać z osobistej odpowiedzialności właścicieli za biznes, którzy nierzadko gwarantują jakość produktów własnym nazwiskiem" - czytamy w raporcie.


Ankietowani byli pytani m.in. o cechy, które charteryzują przeciętnego Kowalskiego, właściciela rodzinnego, prywatnego przedsiębiorstwa. Jako główne wyróżniki wskazali przedsiębiorczość, pracowitość, zaradność i odwagę. Autorzy badania wskazali, że negatywne epitety, takie jak chaotyczny, leniwy czy autokratyczny, padały bardzo rzadko w odniesieniu do prywatnych przedsiębiorców.


"Możemy z pełnym przekonaniem mówić o przełamaniu negatywnego stereotypu prywaciarza - cwaniaka, który żeruje na naiwności klientów i wyzyskuje swoich pracowników" - podkreślają twórcy opracowania.

 

Z badania wynika ponadto, że ponad jedna trzecia respondentów zadeklarowała, iż jest gotowa zapłacić więcej za produkt firmy rodzinnej, jeśli alternatywą jest porównywalny produkt z firmy, która nie deklaruje rodzinnego charakteru działalności.

 

Badanie przeprowadzono pomiędzy 21 a 28 sierpnia br. na grupie 1000 osób powyżej 18 roku życia.


PAP