Zasady głosowania poza granicami kraju opisuje informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2015 r. o "warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r".


Ci, którzy chcą głosowac powinni zapoznać się z informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej http://www.glosuj.org.pl/glosowanie-za-granica/ a następnie przygotować swój numer PESEL oraz ważny paszport lub dowód osobisty.

 

Należy sprawdzić dane


Podczas rejestracji w systemie https://ewybory.msz.gov.pl/nowa-rejestracja należy dokładnie sprawdzić, czy komisja jest usytuowana w okręgu konsularnym, w którym będzie się przebywać w dniu głosowania. W przypadku problemów z określeniem okręgu konsularnego, Ministerstwo Spraw Zagranicznych prosi o kontakt z konsulem w wybranej placówce dyplomatyczno-konsularnej.


Rejestrację rozpoczyna się od wyboru typu głosowania, kraju i komisji, w której chce się oddać swój głos. Kolejnym krokiem jest wypełnienie formularza. MSZ prosi o dokładne przepisanie danych z dokumentu tożsamości i weryfikację ich poprawności przed ostatecznym zatwierdzeniem.

 

Po udanej rejestracji możliwe jest pobranie potwierdzenia w formacie PDF. Niezależnie od tego potwierdzenie rejestracji przesłane zostanie na adres e-mail podany w formularzu zgłoszeniowym.


Wybory do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej odbędą się 25 października 2015 r.

 

msz.gov.pl