Najwięksi optymiści to wyborcy Nowoczesnej, najwięksi pesymiści chcą głosować na komitet Kukiz’15

Polska
Najwięksi optymiści to wyborcy Nowoczesnej, najwięksi pesymiści chcą głosować na komitet Kukiz’15
PAP
Sejm sala obrad

Według badania CBOS, najlepiej sytuację w kraju i własną postrzegają zwolennicy Nowoczesnej Ryszarda Petru. Do tej grupy należą też zwolennicy PO. Przekonanie, że istnieją na świecie "potężne ukryte siły spiskujące przeciwko Polsce" najbardziej jest rozpowszechnione wśród zwolenników PiS, najmniej w elektoracie Nowoczesnej.

Lepsze niż przeciętne w całym społeczeństwie są nastroje w elektoratach PiS, PSL i Zjednoczonej Lewicy. Największym poziomem pesymizmu, wśród badanych wyborców zdecydowanych już na kogo głosować, wyróżniają się planujący poprzeć komitet Kukiz’15.  Jednak generalnie wśród ogółu badanych najgorzej sytuację osobistą i społeczno-polityczną oceniają osoby niezdecydowane na pójście do urn oraz bierni politycznie: niezamierzający brać udzialu w wyborach.

 

"Paranoja polityczna"

 

CBOS zapytał też o postawę określaną jako "paranoja polityczna". 51 proc. ankietowanych zgadza się ze stwierdzeniem, że "to nie rząd nami rządzi, a ci co naprawdę nami sterują, nie są w ogóle znani"; 38 proc. badanych nie zgadza się z tym stwierdzeniem, opinii nie wyraziło 10 proc. Z kolei 37 proc. zgadza się, że "ci, którzy twierdzą, że istnieją na świecie potężne ukryte siły spiskujące przeciwko Polsce mają wiele racji", nie zgadza się takim stwierdzeniem 47 proc. respondentów, a 16 proc. nie wyraziło opinii.

 

Według ekspertów CBOS, przekonanie o istnieniu ukrytych sił, sterujących społeczeństwem i spiskujących przeciwko Polsce jest zdecydowanie najbardziej rozpowszechnione wśród zwolenników PiS oraz sympatyków komitetu Kukiz’15. Zdecydowanie najniższe w elektoracie Nowoczesnej Ryszarda Petru.

 

Słabnie wiara w siłę i autorytety

 

Badani Polacy byli też pytani o autorytaryzm. Odnosili się oni m.in. do stwierdzenia, że "każdy dobry kierownik, aby zyskać uznanie i posłuch powinien być surowy i wymagający wobec ludzi, którzy mu podlegają". Zgadza się z tym 46 proc, nie zgadza się 50 proc., zdania nie wyraziło 4 proc. Z kolei ze stwierdzeniem: "jeśli się dobrze zastanowić, to trzeba przyznać, że istnieją na świecie tylko dwa typy ludzi: silni i słabi" zgadza się 49 proc., nie zgadza się 46 proc., zdania nie wyraziło 5 proc. Natomiast o tym, że "silny przywódca może więcej zrobić dla kraju niż ustawy, dyskusje, konsultacje" zgadza się 65 proc., nie zgadza - 28 proc., zdania nie wyraziło 7 proc.

 

Według CBOS, generalnie maleje wiara w skuteczność rozwiązań opartych na sile oraz w konieczność podporządkowania się autorytetom. Najchętniej taką postawą charakteryzują się sympatycy PSL i  PiS. Zdecydowanie najmniej autorytarni są potencjalni wyborcy Nowoczesnej Ryszarda Petru. Niższym niż przeciętnie poziomem autorytaryzmu charakteryzują się zwolennicy PO, a także zdeklarowani wyborcy komitetu Kukiz’15 oraz Zjednoczonej Lewicy.

 

Dane pochodzą z dwóch badań., które zrealizowano w dniach 17-24 sierpnia 2015 r. na liczącej 1040 osób reprezentatywnej próbie oraz w dniach 17-23 września 2015 roku na liczącej 972 osoby reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

 

PAP

 

Piotr Wardziak

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Komentarze