W ubiegłym roku najwięcej dzieci przyszło na świat we wtorek 8 lipca – tego dnia urodziło się ich aż 1379. W całym 2014 roku we wtorki urodziło się 61 tys. dzieci, czyli aż 16 proc. wszystkich urodzonych. Dla porównania w niedziele 2014 r. urodziło się jedynie 39 tys. 67 dzieci.

 

Więcej chłopców niż dziewcząt


W końcu 2014 r. ludność Polski liczyła 38,5 mln osób z czego 6,9 mln to dzieci i młodzież w wieku od 0 - 17 lat, które stanowiły nieco ponad 18 proc. ogółu ludności.

 

Wśród dzieci i młodzieży w wieku 0-17 lat występuje liczebna przewaga chłopców. Średnio stanowią około 51,5 proc. ogólnej liczby urodzeń. Na 100 chłopców przypada 95 dziewcząt

 

PAP, GUS