. Tylko co setny badany - 1 proc. - ocenia pracę rządu bardzo dobrze; 25 proc. - zdecydowanie dobrze. 19 proc. ankietowanych ocenia działalność Rady Ministrów bardzo negatywnie, a 46 proc. - raczej źle.

 

Pogorszyło się postrzeganie premier Ewy Kopacz. W porównaniu z ubiegłym miesiącem o 5 pkt. proc. spadł odsetek ocen pozytywnych, jeśli chodzi o pracę premier Kopacz. O 7 pkt. proc. wzrósł natomiast odsetek ocen negatywnych.

 

29 proc. pytanych uważa, że Ewa Kopacz dobrze pełni obowiązki premiera, 61 proc. jest przeciwnego zdania. 10 proc. Polaków nie wyraża opinii w tej sprawie.

 

Dwie piąte Polaków - 41 proc. - wyraża opinię, że Andrzej Duda dobrze wypełnia obowiązki prezydenta. 29 proc. ocenia działalność prezydenta negatywnie. 30 proc. pytanych nie wypowiada się jednoznacznie na ten temat.

 

Po dwóch miesiącach od zaprzysiężenia i objęcia urzędu liczba krytyków prezydenta nie uległa zmianie. Zwiększyła się o 5 pkt. proc. grupa osób z zadowoleniem wypowiadających o działalności Andrzeja Dudy.

 

Badanie przeprowadzono w dniach 2-7 października na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1001 mieszkańców Polski od 15. roku życia, techniką wywiadu bezpośredniego wspomaganego komputerowo

 

PAP