Cytuje prof. Witolda Orłowskiego z PwC, który argumentuje, że ekonomicznie projekt województwa warszawskiego słabo się broni. Zauważa, że roli centrum rozwojowego województwa mazowieckiego nie przejmie Płock, nadal będzie to Warszawa. Województwo warszawskie byłoby też zbyt zamożne, by skorzystać z europejskich funduszy pomocowych.

 
Wg "GW", przeciwni powstaniu woj. środkowopomorskiego są Kaszubi. Uważają oni, że po reformie administracyjnej z 1999 r.  znaleźli się w końcu w jednym województwie i tak powinno pozostać.