Pierwotnie Sejm chciał, aby pomoc uzyskiwały osoby bezrobotne oraz te, które na ratę musiałyby przeznaczyć więcej niż 60 procent dochodów swojego gospodarstwa domowego.

 

Teraz do listy dopisano - zgodnie z poprawką Senatu - kredytobiorców uprawnionych do otrzymywania świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Warunkami do tego są progi dochodowe: 634 zł dla osób samotnych i 514 zł na osobę w rodzinach.

 

Pomoc obejmie kredytobiorców złotowych i walutowych. Osoby w trudnej sytuacji będą mogły otrzymywać miesięcznie do 1,5 tys. zł, maksymalnie przez półtora roku. Pomoc będzie zwrotna, ale nieoprocentowana. Zwrot rozpocznie się po dwóch latach od jej udzielenia i może zostać rozłożony na osiem lat.

 

Pomocy udzielał będzie Bank Gospodarstwa Krajowego. Utworzony tam zostanie specjalny Fundusz Wsparcia Kredytobiorców o wartości 600 mln zł. Jego powstanie sfinansować mają banki.

 

Ustawę musi jeszcze podpisać prezydent.

 

Źródło: PAP