Policjanci i strażacy protestowali przeciwko zamrożeniu płac, które obowiązuje od pięciu lat. Obietnice podwyżek w przyszłym roku uważają za mgliste i niesatysfakcjonujące. Chcą, aby powstała ustawa modernizacyjna dla ich służb. Związkowcy domagają się także włączenia funkcjonariuszy Służby Celnej do mundurowego systemu emerytalnego.

 

Delegacja protestujących złożyła w Sejmie petycję z żądaniami. Związkowy komitet protestacyjny skierował do premier Ewy Kopacz wniosek o natychmiastowe zwiększenie budżetu służb mundurowych. Protestujący zwrócili się także do klubów parlamentarnych o zgłoszenie poprawek do budżetu na 2016 r., które zwiększą wydatki na służby mundurowe.

 

MSW poinformowało w odpowiedzi, że nakłady na służby "systematycznie rosną". Przedstawiciele resortu twierdzą, że w przyszłym roku na wzrost wynagrodzeń dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych przeznaczone zostaną 443 mln zł. - Do 30 października wszyscy komendanci główni służb podległych MSW zostali zobowiązani do przedstawienia uzgodnionej ze związkami zawodowymi koncepcji realizacji podwyżek funkcjonariuszy. Większa pensja przełoży się na wzrost nagrody rocznej oraz zwiększenie funduszu nagród uznaniowych i zapomóg - powiedziała rzeczniczka MSW Małgorzata Woźniak.

 

Przypomniała ona, że funkcjonariusze służb podległych MSW dostali podwyżki w 2009 r. oraz w 2012 r.: - Funkcjonariusze policji, a także SG, PSP i BOR oraz żołnierze zawodowi, byli jedną z nielicznych grup, która otrzymała podwyżkę uposażeń wobec zamrażania wynagrodzeń w całej sferze budżetowej - powiedziała Małgorzata Woźniak.

 

Polsat News, PAP