Cała akcja ma związek z tym, że do MSW coraz częściej trafiają sygnały o nowej formie oszustwa. Do osób starszych zaczęły przychodzić pisma podpisane przez rzekomego "dyrektora z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji". Dotyczą one oddania bądź udostępnienia mieszkań Syryjczykom, którzy będą w przyszłym roku przyjeżdżać do Polski. Są to zwykłe wydruki komputerowe. Na pismach nie żadnej pieczęci, godła i obowiązującego logo ministerstwa.

 

Resort podkreśla, że nie wysyła tego typu dokumentów i przypomina jednocześnie, że nazwa "Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji" nie funkcjonuje od 2011 roku. Każdy, kto otrzyma takie pismo, proszony jest o kontakt z policją.


Wszystkie oferty pomocy dla uchodźców zbierane są przez Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców. Każdy dobrowolnie może wysłać swoją ofertę pomocy na specjalnie uruchomioną skrzynkę mailową - pomoc@udsc.gov.pl.