Z dokumentu wynika, że tylko w czwartym kwartale tego roku do Niemiec może dotrzeć ponad 900 tysięcy imigrantów. Wcześniej niemieckie MSW szacowało liczbę uchodźców w całym 2015 roku na 800 tysięcy.

 

Autorzy raportu piszą o skrajnych obciążeniach dla samorządów i krajów związkowych odpowiedzialnych za zakwaterowanie i wyżywienie uchodźców. Przestrzegają przed ewentualnym załamaniem się systemu zaopatrzenia. Poważny problem stanowią ponadto liczne rodziny imigrantów. Osoby, którym przyznano status azylanta bądź uchodźcy, uzyskują bowiem prawo do sprowadzenia członków rodziny.

 

Zdaniem autorów raportu, liczbę azylantów trzeba pomnożyć przez co najmniej cztery, a nawet przez sześć.