Minister Spraw Zagranicznych Węgier Peter Szijjarto powiedział, że Unia Europejska powinna utworzyć wspólne siły zbrojne do kontroli jej granic. Węgry podkreślają swój sprzeciw wobec proponowanego przez Komisje Europejska rozdzielnika uchodźców i zauważają, że to Grecja, która wpuszcza do Unii tysiące ludzi, powinna brać na siebie większy ciężar.

 

Węgry stały się w ostatnich miesiącach głównym krajem tranzytowym dla uchodźców i imigrantów zmierzających głównie do Niemiec. M.in. dlatego rząd w Budapeszcie zarządził budowę kolejnych ogrodzeń - tym razem na odcinkach granicy węgierskiej z Serbią, Chorwacją i Rumunią.


Na wtorkowym posiedzeniu ministrów spraw wewnętrznych państw unijnych w Brukseli przeciwko podziałowi 120 tys. uchodźców pomiędzy kraje UE opowiedziały się - obok Węgier - także Czechy, Słowacja i Rumunia. Decyzję podjęto w głosowaniu większościowym, bo nie udało się osiągnąć porozumienia.