Bomba we Frankfurcie. Ewakuacja 70 tys. mieszkańców w Niemczech