"Nie mam siedmiu żyć, omiń mnie bezpiecznie!" - apelują do kierowców pracownicy autostrady A2