Listy związkowców z kopalni Makoszowy z prezydenta i premier