Ibej najlepszym psem patrolowo-tropiącym w Polsce. Zakończyły się XVI kynologiczne mistrzostwa policji